Stagelopen bij de gemeente Zeist

Bart Pels is derde jaars HBO student ‘Integrale Veiligheidskunde’ en loopt een half jaar stage bij de gemeente Zeist, waarvan 4 dagen stage per week en 1 dag school.

 

“Als stagiair van de afdeling Wijkzaken & Veiligheid hou ik mij bezig met vele verschillende thema’s rondom veiligheid. Zo heb ik één hoofdopdracht die de rode draad zal zijn tijdens mijn stageperiode. Daarnaast zijn er nog vele opdrachten die ik uitvoer, waarvan sommige zich ook plotseling voordoen.

Mijn hoofdopdracht

Mijn hoofdopdracht is om een grote bijdrage te leveren voor het integrale veiligheidsplan (IVP 2016-2018). Dit is een plan waarin staat aangegeven op welke veiligheidsthema’s wij als gemeente de komende jaren focussen en welke werkwijze wordt gehanteerd. Hiervoor moet ik als stagiair dus ook in gesprek gaan met burgers, wijkmanagers, raadsleden en de burgemeester om zo uiteindelijk tot een geprioriteerde lijst te komen.

Direct aan de slag

Aan het begin van mijn stage had ik direct een opdracht waar ik mee aan de slag kon. Als stagiair Wijkzaken & Veiligheid moest ik het draaiboek voor de jaarwisseling actualiseren. Door deze opdracht kwam ik gelijk met alle mogelijke partners in contact zoals: scholen, woningcorporaties, brandweer, politie, jongerenwerk en toezichthouders. De opdracht gaf mij een goed beeld van de partners waar een gemeente contact mee heeft.

Aan tafel bij de burgemeester

Naast deze opdracht heb ik ook een onderzoek opgeleverd aan de burgemeester, waarin de vraag was: ‘Wat is de rol van de burgemeester m.b.t. kindermishandeling?’. Ik heb al meerdere malen met de burgemeester aan tafel gezeten, zodat hij precies weet wie ik ben en wat ik doe. Momenteel lopen er nog veel meer opdrachten waar ik me mee bezig houd zoals: Woninginbraak (Mobeye), IVP 2015-2018, radicalisering en het schrijven van een adviesrapport naar aanleiding van een enquête burgerpanel.

Ultieme stageplek

Als stagiair Wijkzaken & Veiligheid binnen de gemeente Zeist ben ik nu circa 4 maanden werkzaam. Elke dag ben ik opnieuw trots dat ik stage mag lopen bij een organisatie als de gemeente Zeist. Het is voor een veiligheidskundige de ultieme stageplek, omdat de gemeente bijna alle facetten van veiligheid beheersen.

Klaargestoomd voor het echte werk

Verder zie ik de gemeente Zeist ook als een gemeente die erg toegankelijk is. Iedereen is erg vriendelijk en er heerst een vrij laagdrempelige sfeer. Er is veel oprechte interesse richting stagiairs en daarom heb ik ook echt het idee dat ik onderdeel uitmaak van de gemeente Zeist en van het team ‘Veiligheid’. We worden als stagiairs echt klaargestoomd voor het ‘’echte werk’’. Zo hebben we enkele momenten voor stagiairs gehad waar we advies kregen over het gebruiken van Linkedin en het hebben van een goed en duidelijk CV. Als het aan mij ligt, dan had ik hier wel langer willen blijven dan een korte 6 maanden.”

Bart Pels stagiair gemeente Zeist

Bart Pels Bart Pels is derde jaar HBO student ‘Integrale Veiligheidskunde’ en loopt 6 maanden stage bij de gemeente Zeist.

Laat een reactie achter