Handig! Goede beoordelingsformulieren

Een goede begeleiding kent tussentijdse beoordelingen, zodat de stagiair in de gelegenheid wordt gesteld om met (opbouwende) kritiek aan de slag te gaan. Zowel bij de tussentijdse beoordeling als de eindbeoordeling kijkt de begeleider naar de resultaten in relatie tot de voorgenomen doelen / afspraken. Aan het einde van de stageperiode voeren de stagebegeleider en de stagiair een afsluitend beoordelingsgesprek. Meestal is de BPV-begeleider of docent van de school ook bij dat gesprek aanwezig.

In één stap naar een beoordelingsformulier

Stagiairs krijgen vaak beoordelingsformulieren mee van school. Is dat niet het geval, dan adviseren wij u contact op te nemen met de school en hen te vragen of er beoordelingsformulieren beschikbaar zijn. U kunt er ook voor kiezen om hier een opleiding te selecteren en een beoordelingsformulier te downloaden:

Tool - Beoordelingsformulier per opleidingHoe heeft uw stagiair de stage ervaren?

Gebruik het kant-en-klare evaluatieformulier om uw stagiairs te vragen naar hun ervaring. Zijn ze tevreden? Was het leerzaam en leuk? Goede vragen zorgen ervoor dat u heldere feedback krijgt over uw rol als leerbedrijf en hoe de leerling de stage(-begeleiding) heeft ervaren.

DOWNLOAD: EVALUATIEFORMULIER (PDF)

Begeleidt u regelmatig (meerdere) stagiairs? En vindt u het belangrijk dat de meting van de tevredenheid van uw stagiairs door een onafhankelijke partij plaatsvindt? Dan kunt u een leerlingtevredenheidsmeting door ECABO laten uitvoeren. Door het afnemen van interviews verzamelt uw ECABO-adviseur een helder beeld van de tevredenheid. De resultaten van de interviews worden verwerkt in een rapport dat vervolgens met u besproken wordt. Aansluitend kan de adviseur u ondersteunen bij mogelijke verbeteringen.

Vraag een tevredenheidsmeting aan.

Het is mogelijk om de resultaten af te zetten tegen het landelijke beeld. Lees hier de onderzoeksrapportage leerlingtevredenheid 2011

Examineren op de werkplek?

Beoordelen en examineren, vakken apart

Het is denkbaar dat de school u vraagt om op de werkplek te examineren. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar voor de uitvoering van de examinering tijdens de stage.

 • Praktijktoets (proeve van bekwaamheid) na een inwerkperiode:
  De stage wordt dan primair benut als setting voor de examinering.
 • Praktijktoets (proeve van bekwaamheid) na een leerperiode:
  De stage wordt benut om de leerling zich verder te laten ontwikkelen tot het vereiste niveau. is het vereiste niveau bereikt dan kan de stageperiode overgaan van leren naar examineren.
 • Portfolio-assessment na afloop van een stageperiode:
  Aan de hand van ‘bewijsmateriaal’: beoordelingen en observaties van het werkgedrag, bijvoorbeeld via een interview, wordt vastgesteld of de inhoud van het portfolio daadwerkelijk kan dienen voor de beheersing van de werkprocessen. De beoordelaars zijn onafhankelijk en niet betrokken geweest bij de stageperiode.

Bij alle scenario’s geldt dat voorafgaand aan de examinering heldere afspraken gemaakt moeten worden tussen de onderwijsinstellingen en leerbedrijf. Want het is natuurlijk van groot belang dat u weet wat er van u verwacht wordt. vraag uw onderwijsinstelling om heldere informatie!

Training Praktijkbeoordelaar

Speciaal voor praktijkopleiders die de rol van praktijkbeoordelaar gaan invullen biedt ECABO de training Praktijkbeoordelaar’. In deze training leert u de basis-beoordelaarsvaardigheden om de leerling te kunnen beoordelen als beginnend beroepsbeoefenaar.

De belangrijkste taken van de praktijkbeoordelaar staan centraal: proces- en resultaatbeoordeling en de eindbeoordeling.

U leert meer over:

 • Uitgangspunten examinering op de werkplek
 • Examenafspraken met de onderwijsinstelling
 • Beoordelen op basis van observaties
 • Beoordelen op basis van resultaten
 • Onderbouwing van de beoordeling

We werken met korte inleidingen en interactieve werkvormen zoals opdrachten, oefeningen en groepsgesprekken.
Meer informatie en aanmelden