Welke Stagiair?

Wat mag u van een stagiair verwachten? Wat heeft u te bieden? Net als bij een “gewone” vacature is het goed om te bedenken aan welke instapeisen voldaan moet worden en wat daar tegenover staat. Werving en selectie start bij de vraag of de opleidingsrichting, het niveau en de opleidingsfase van de stagiair passen bij wat u kunt bieden.

Breng uw leerplek in kaart

Voor het matchen is het van belang om uw leerplaats in kaart te brengen. Wat heeft u precies te bieden en wat verwacht u van de stagiair.

CHECKLIST WERVING (PDF)

Wat leert een mbo-stagiair precies tijdens zijn opleiding?

Klik hieronder een richting en dan een opleiding* aan. U kunt dan de opleidingsinhoud inzien die uit kerntaken en werkprocessen bestaat. Een stage richt zich meestal op één of meerdere onderdelen van de totale opleidingsinhoud.

Tool - Opleidingsinhoud per opleiding inzien


Biedt uw stageplek aan

U bent erkend leerbedrijf en u heeft een vacature voor een stageplaats. Meld dan uw stageplek aan op Stagemarkt.nl. Hier zijn alle stageplaatsen verzameld van alle kenniscentra. Op deze site zoeken mbo-leerlingen naar geschikte stageplaatsen voor hun opleiding en binnen hun regio. U kunt de kans op een gedreven stagiair vergroten door uw bedrijfsprofiel volledig in te vullen. Zo zien leerlingen eerder of de stage(s) die u aanbiedt bij hen past. Zo vergroot u de kans dat een enthousiaste en gedreven stagiair op uw stageaanbod reageert.

Het sollicitatie- en kennismakingsgesprek

Net als bij het aannemen van een medewerker voert u eerst een kennismakings-/ of sollicitatiegesprek met een stagiair. Het is belangrijk om uitgebreid stil te staan bij de wederzijdse verwachtingen en de mogelijkheden om de stage goed inhoud te geven.

DOWNLOAD: HET COMPLETE SOLLICITATIEPAKKET (INCLUSIEF SOLLICITATIEFORMULIER)

Afspraken met de school

Wat mag u van de school verwachten? Wat verwacht de school van u, van de stagiair en het kenniscentrum. Bekijk hier de filmpjes. Of dowload het BPV-protocol waarin staat beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. De school moet het initiatief nemen om met u een praktijkovereenkomst af te sluiten. School en bedrijf zijn aan elkaar verplicht de afspraken na te komen. Via de – wettelijk verplichte – praktijkovereenkomst spreekt u een aantal zaken met de school af:

  • de begin- en einddatum van de stage
  • het aantal te volgen stage-uren
  • de begeleiding van uw stagiair
  • de kerntaken / werkprocessen (of delen daarvan) die uw stagiair moet realiseren
  • de beoordeling daarvan
  • de gevallen waarin en de manier waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

Een model praktijkovereenkomst, een model vergoedingen overeenkomst en gedragsregels met betrekking tot de beroepspraktijkvorming, stage vindt u in het Servicedocument Stages.

DOWNLOAD: SERVICEDOCUMENT STAGES

DOWNLOAD: BPV-PROTOCOL

Nog geen erkend leerbedrijf?

U wilt wel een stagiair gaan begeleiden of een stagevacature uitzetten maar u bent nog niet erkend als leerbedrijf? Om mbo-stages te begeleiden bent u bij wet verplicht om een erkend leerbedrijf te zijn. SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkent leerbedrijven en helpt u bij het vinden en begeleiden van mbo-studenten in de praktijk. Vraag erkenning aan.

Wat u nog moet weten over het mbo

BOL of BBL?

Als u weet welke opleiding uw stagiair moet volgen, dan kunt u besluiten of u een BOL- of BBL-leerling wilt begeleiden. Het mbo kent twee type leerwegen:

  • BOL (Beroepsopleidende Leerweg) = de leerling gaat de hele week naar school en loopt stage om praktijkervaring op te doen. Leerlingen lopen een van te voren vastgestelde periode stage.
  • BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) = de leerling begint direct met werken en gaat naar school om de theorie te leren. Het praktijkonderdeel bevat tenminste 60% van de opleiding. Leerlingen werken 3 á 4 dagen per week bij een vaste werkgever en gaan 1 á 2 dagen naar school.

En van welk niveau?

Binnen mbo-opleidingen bestaan vier niveaus:

Niveau 1 = assistent beroepsbeoefenaar. Deze leerlingen kunnen onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten.

Niveau 2 = medewerker/basisberoepsbeoefenaar. Deze leerlingen worden opgeleid voor beroepen die vooral bestaan uit uitvoerende taken. Ze werken vaak samen met een leidinggevende of meer ervaren college.

Niveau 3 = zelfstandig medewerker/zelfstandig beroepsbeoefenaar/vakopleiding. Deze leerlingen kunnen volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.

Niveau 4 = middenkaderfunctionaris/gespecialiseerd beroepsbeoefenaar. Deze leerlingen kunnen zelfstandig specialistische uitvoerende taken verrichten. Ze zijn breed inzetbaar en dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Gediplomeerden op niveau 4 kunnen doorstromen naar het hbo. *Opleidingen uit de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen.