Weet u wat uw stagiair komt leren?

Weten wat uw stagiair komt leren is in het belang van het leerbedrijf en van de stagiair. Want op heldere doelen kunt u sturen. Bespreek daarom vooraf met uw stagiair welke persoonlijke leerdoelen en vakinhoudelijke leerdoelen (kerntaken en werkprocessen) centraal staan tijdens zijn stage*.

Tool - Leerdoelenformulier per opleiding


* Gedurende de stage komen waarschijnlijk niet álle kerntaken en werkprocessen aan bod. Wat er tijdens de stage geleerd wordt, is meestal een combinatie van de doelen die de opleiding meegeeft, de persoonlijke leerdoelen van de stagiair én wat u als leerbedrijf wilt meegeven.

Alles geregeld voor uw stagiair?

Waarom aandacht besteden aan een goede introductie? U bent er beiden mee gebaat: de stagiair wordt goed op weg geholpen, uzelf kunt er van op aan dat de stagiair zich snel professioneler gedraagt. Wanneer u vaker stagiairs gaat begeleiden is het handig om een “inwerkdossier” te maken of een bestaand exemplaar uit de kast te halen en eventueel te updaten.

DOWNLOAD: CHECKLIST KOMST STAGIAIR (PDF)
DOWNLOAD: INTRODUCTIEPROGRAMMA (PDF)
Voor extra tips en aandachtspunten:
DOWNLOAD: DRAAIBOEK BEROEPSPRAKTIJKVORMING (PDF)

Goed stagebeleid

Zoekt u een praktisch instrument dat u ondersteunt bij het vormgeven van stages? Dit stappenplan geeft stapsgewijs weer hoe u als organisatie een goed stagebeleid kunt opzetten.
DOWNLOAD: In 10 stappen naar een goed stagebeleid (PDF)

Krijg uw stagiair goed in beeld

De ene stagiair is de andere niet. Het begeleiden van een stagiair is dus eigenlijk: maatwerk leveren. Probeer dan ook een goed beeld te krijgen van wie u tegenover u hebt én wat ieders verwachtingen zijn. Wie is uw stagiair, wat kan hij al, wat wil hij leren, doen, ervaren tijdens de stage?

Behandel de volgende thema’s tijdens uw kennismakingsgesprek:

 • Vooropleiding
 • Werkervaring
 • Interesse in bepaalde werkzaamheden
 • Toekomstverwachtingen
 • Achtergrond privé: hobby’s, interesses, gezinssituatie (i.v.m. cultuur)
 • Sterke / zwakke kanten
 • Digitale vaardigheden
 • Verwachtingen t.o.v. stagebegeleider
 • Wat wil de stagiair leren, wat kan hij al
 • Vertel de stagiair ook iets over uzelf. Want ook voor een stagiair is het prettig iets te weten van degene die hem/haar begeleidt.

Wat gaan we doen?

Het doel van de stage moet voor iedereen helder zijn. Aan welke concrete leerdoelen wordt gedurende de stage gewerkt? Gewoon “een beetje meedraaien” is geen beroepspraktijkvorming. Gericht aan vakinhoudelijke leerdoelen en sociale vaardigheden werken maakt de stage nuttig en leuk. Begin hier samen met uw stagiair aan het formuleren van de leerdoelen van de stage.

‘Wat bezielt jongeren eigenlijk?’

Als stagebegeleider krijgt u te maken met jongeren met verschillende culturele achtergronden. Kost het u moeite om het gedrag van uw stagiair te doorgronden? En vind u het lastig om de jongeren van nu goed te begrijpen? Tijdens de workshop ‘Diversiteit en Jongerencultuur’ maakt u kennis met de hedendaagse jongerencultuur en krijgt u inzicht in manieren om de communicatie met deze diverse groep te verbeteren.

Wat komt aan bod:

 • Wat is cultuur?
 • Effect van communicatie tussen sociaal of cultureel verschillende groepen mensen.
 • Overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste bevolkingsgroepen in Nederland.
 • Identiteitsontwikkeling bij jongeren, met aandacht voor kinderen van migranten.
 • Verbale en non-verbale communicatie vanuit verschillende culturele achtergronden.
 • Omgaan met mensen; wij zijn allemaal anders

De workshop is praktijkgericht en interactief. Van iedere deelnemer verwachten we een actieve opstelling. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 15 per workshop.

Ja, ik schrijf mij graag in voor:

Workshop Diversiteit en Jongerencultuur

Met een training haalt u het beste uit uw stagiair!

Misschien gaat u voor het eerst een stagiair begeleiden. Of misschien heeft u al jarenlang managementervaring. De basistraining ‘Opleiden in de beroepspraktijk’ is áltijd nuttig. Want als stagebegeleider heeft u een essentiële rol in het opleidingproces van de leerling. Dat vraagt om specifieke kennis en andere vaardigheden dan wanneer u professionals aanstuurt. Het is aan u om de stagiair optimaal te begeleiden zodat hij vakinhoudelijk veel leert en zich bovendien de juiste sociale vaardigheden eigen maakt.

Inhoud van de basistraining:

 • Organisatie van de beroepspraktijkvorming (de stage)
 • Voorbereiding op komst stagiair
 • Doelen en wensen van de opleiding
 • Wat wordt van u als praktijkopleider verwacht
 • Begeleiden en beoordelen van de leerling op de werkplek

Vervolgtraining

Voor stagebegeleiders die de basistraining Opleiden in de Beroepspraktijk hebben gevolgd is er een vervolgtraining. Hierin leert u uw leerlingen beter begeleiden en beoordelen. Tijdens deze 2-daagse vervolgtraining staan de belangrijkste taken van de stagebegeleider centraal: begeleiden van de leerling in de praktijk en als sluitstuk van deze begeleiding een oordeel kunnen geven over het functioneren van uw leerling.

Ja, ik schrijf mij graag in voor:


Basistraining: Opleiden in de Beroepspraktijk – Werken, Leren, Begeleiden –
Vervolgtraining: Begeleiden in de Beroepspraktijk – Voortgang en Beoordelen –
Workshop Diversiteit en Jongerencultuur